ฟอนต์ : ดับเบิลยูซี สุวรรณชาติ

ฟอนต์ : ดับเบิลยูซี สุวรรณชาติ

ชื่อฟอนต์ : ดับเบิลยูซี สุวรรณชาติ
Font Name : WC Suvarnajati
ผู้สร้างสรรค์ : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Creator : Woravith Chansuvarn
อีเมล : woravith@gmail.com
FB : http://www.facebook.com/woravith
ลำดับฟอนต์ : 2
ปีเผยแพร่ : พฤษภาคม 2564
แนวคิด : ฟอนต์สุวรรณชาติพัฒนาจากรูปวงรี ผสมผสานกับแนวเส้นตรง แสดงความเข้มแข็ง แต่ก็มีส่วนโค้งให้อารมณ์ดูผ่อนคลาย

Posted in Font and tagged , , .