ฟอนต์ WC Chanisa

ชื่อฟอนต์ : ดับเบิลยูซี ฌาณิศา
Font Name : WC Chanisa
ผู้สร้างสรรค์ : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Creator : Woravith Chansuvarn
อีเมล : woravith@gmail.com
FB : http://www.facebook.com/woravith
ลำดับฟอนต์ : 1

ฟอนต์นี้เป็นการออกแบบจากแนวคิดจากวงกลม เริ่มจากความบังเอิญจากการทดลองเขียนวงกลมซ้อนกันเพื่อทำโลโก้ (อักษรย่อ) เขียนไปเขียนมาทำให้รู้สึกว่าน่าพัฒนาเป็นฟอนต์ได้ ลองศึกษาการสร้างฟอนต์ด้วยโปรแกรม Fontlab

นิยาม : วงกลมเปรียบเสมือนการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ชื่อฟอนต์ : ชื่อลูกสาว – ฌาณิศา จันทร์สุวรรณ

Link

Posted in Font and tagged .