ฟอนต์ : ดับเบิลยูซี สุวรรณภูมิ

ฟอนต์ : ดับเบิลยูซี สุวรรณภูมิ

ชื่อฟอนต์ : ดับเบิลยูซี สุวรรณภูมิ
Font Name : WC Suvarnaphumi
ผู้สร้างสรรค์ : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Creator : Woravith Chansuvarn
อีเมล : woravith@gmail.com
FB : http://www.facebook.com/woravith
ปีเผยแพร่ : พฤษภาคม 2565
แนวคิด : ดัดแปลงจาก WC Suvarnajati ทำอักษรภาษาไทยเป็นหัวกลม
จำนวนน้ำหนัก : Light และ Bold

WC Suvarnaphumi

More >> Link
Click สัญญาอนุญาต 
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 2.0 : WC-Suvarnaphumi

Posted in Font and tagged , .