คนเขียนกลอน โดยเคมิกานท์

“เพราะเรื่องราวหลากเหตุการณ์ ควรค่าแก่การจดจำ บทกลอนรูปแบบของการเรียงร้อยฉันทลักษณ์สัมผัสทั้งตัวอักษรและอารมณ์ของผู้อ่าน”

คนเขียนกลอน

คนเขียนกลอน โดย วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

บทกล่อม : ฌาณิศา จันทร์สุวรรณ

บทกล่อม ฌาณิศา จันทร์สุวรรณ

เมืองสุพรรณฯ

เมืองสุพรรณบุรี

หัวโขน : ศิลปะการแสดงที่นิยมนำมาเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิต

หัวโขน

วันเกิดของเรา ครบรอบ 34 ปี ระลึกถึงพระคุณแม่

วันเกิด ปี 2564

วันแม่ 2557

วันแม่ 2557

ภูมิราชา นวมินทรมหาราช น้อมรำลึกมิเสื่อมคลาย (13 ตุลาคม 2566)

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *