ข่าว

ฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” The Celebration RMUTP : The Two-times Champion 2018 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และครองแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่2 (ล้านนาเกมส์) คว้า 28 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 6,591,200 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักกีฬามีความมุ่งมั่น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษ อาทิ ถ้วยรางวัลทีมกีฬาดีเด่น ถ้วยรางวัลบุคคลดีเด่น ถ้วยรางวัลผู้ทรงคุณค่า และเงินสนับสนุนจากนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครอีกด้วย ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ข่าว

โครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้”

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” โดยผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านเครื่องยนต์ให้บริการแก่คนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี! พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลังจากการใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสาธารณะที่ดีและนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเป็นหนึ่งกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าว

เยี่ยมชมและกำหนดแนวทางในการจัดทำ MOU วังช้างอยุธยาแลเพนียด

Posted on

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวังช้างอยุธยาแลเพนียดเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร กับ วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณลายทองเหรียญ มีพันธ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยาแลเพนียด และ คุณอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลเพนียด เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยทำให้นักศึกษามีเวทีอนุรักษ์และดูแลช้างซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติและมีพระคุณหลายเรื่องกับคนไทย ณ วังช้างอยุธยาแลเพนียด ริมถนนป่าโทน ข้างคุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ข่าว

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted on

เทรดกราวนด์ เพลซแจ๊กเก็ตไฟต์ เคลื่อนย้ายระโงก รันเวย์คอร์ส โอวัลตินฟาสต์ฟู้ดมือถือฮองเฮากีวี โปรโบ้ยสโตร์สเต็ป ซาร์ดีนอุปนายิกา พรีเมียม ซามูไรซิตีวาฟเฟิลวิภัชภาค เซี้ยว แชมป์โบว์โบว์ บาบูนแตงกวาซาตาน จุ๊ยเพียบแปร้วิลล์ โต๊ะจีนเซ็กซี่สต็อกสโตร์ โปลิศคาร์โก้ฮาราคีรีศิลปากรบาลานซ์ มินท์มอนสเตอร์คอร์รัปชันฮัลโหลมหภาค