ข่าว

เยี่ยมชมและกำหนดแนวทางในการจัดทำ MOU วังช้างอยุธยาแลเพนียด

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวังช้างอยุธยาแลเพนียดเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร กับ วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณลายทองเหรียญ มีพันธ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยาแลเพนียด และ คุณอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลเพนียด เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยทำให้นักศึกษามีเวทีอนุรักษ์และดูแลช้างซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติและมีพระคุณหลายเรื่องกับคนไทย ณ วังช้างอยุธยาแลเพนียด ริมถนนป่าโทน ข้างคุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *