ข่าว

ฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” The Celebration RMUTP : The Two-times Champion 2018 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และครองแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่2 (ล้านนาเกมส์) คว้า 28 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 6,591,200 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักกีฬามีความมุ่งมั่น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษ อาทิ ถ้วยรางวัลทีมกีฬาดีเด่น ถ้วยรางวัลบุคคลดีเด่น ถ้วยรางวัลผู้ทรงคุณค่า และเงินสนับสนุนจากนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครอีกด้วย ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)