Infographic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2563

การทำอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

Infographic = Information + graphic

อินโฟกราฟิก หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปให้เป็น “สารสนเทศในลักษณะของข้อมูล” (สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว

Infographic โดย woravith.c

“การนำข้อมูลมาสรุปและนำเสนออกมาในรูปแบบกราฟิก”

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เป็นการเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมาก ที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนให้เป็นภาพกราฟิกต่าง ๆ (ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) และมีรูปแบบที่สวยงามดึงดูดความสนใจผู้อ่าน


ทำไมต้อง Infographic

1. เพราะเวลานั้นมีค่า (ใช้เวลาน้อย เข้าใจได้มาก)

ผู้คนยุคปัจจุบันทำกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว ต้องการรู้แบบให้พอรู้ ยังไม่ต้องรู้ลึก การรับรู้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้ผู้ชมสนใจที่จะอ่าน และใช้เวลาในการรับรู้ข้อมูลไม่ต้องมาก 

2. เพราะข้อมูลมากจะน่าเบื่อ

การอ่านข้อมูลที่เป็นเรียงความหลาย ๆ หน้ากระดาษ ทำให้น่าเบื่อ เยิ่นเย้อ จับประเด็บยาก 

3. เพราะถูกจริตผู้อ่าน  (สวยงาม เข้าใจง่าย)

การออกแบบ Infographic เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง การเลือกภาพ แผนภูมิ สัญลักษณ์ การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก ควรต้องเหมาะสม เป็นสัดเป็นส่วน ดูสวยงามสบายตา ไม่ยุ่งเหยิงเกินไป สามารถดึงดูดใจให้ผู้ชมหันมาอ่าน หันมาดู (จำไว้ว่า ความสนใจเริ่มต้นด้วย ตา)

การออกแบบอินโฟกราฟิก คือ การนำข้อมูลมาเสนอใสรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ภาพสามารถเล่าเรื่องได้ มีองค์ประกอบสำคัญ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ทำให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ เป็นการลดเวลาในการอธิบายโดยใช้ภาพเป็นส่วนประกอบ

 • เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว 
  เมื่อกำหนดหัวข้อที่ต้องการนำเสนอแล้ว ควรจัดทำข้อมูลหัวข้อย่อยให้ชัดเจน ไม่ควรแตกประเด็นหัวข้อหลัก เพราะผู้อ่านจะสับสน
 • ออกแบบให้เข้าใจง่าย
  การวางองค์ปนะกอบข้อมูลภายใน การเล่าเรื่องต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หรืออัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดได้
 • ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง
  การให้ข้อมูลถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดก็จะลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิก
 • ให้อินโฟกราฟิกเล่าเรื่อง
  อินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน
 • การออกแบบที่ดีจะทำให้มีประสิทธิภาพ
  ออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ ช่องว่าง ทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการออกแบบ
 • ใช้สีดึงดูดความสนใจ
  สีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กระตุ้นให้มีผู้สนใจ ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีเพื่อให้เหมาะสมกับหัวข้อที่ออกแบบ ไม่จำเป็นต้องมีสีสันมาก 
 • ใช้คำพูดกระชับ
  ข้อความสั้น กระชับ ตรงจุดหมาย จะทำให้เรื่องราวมีความน่าสนใจ หรือใช้การเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจ 
 • ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข
  ถ้าภายในอินโฟกราฟิกมีตัวเลขประกอบอยู่ ควรตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดระเบียบ ตัวเลขไหนควรมีอยู่หรือควรเอาออกไป