สอบถาบว่าให้คณะอะไรบ้างคะ

คณะอะไรขอทุนได้บ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน